VTV2 đưa tin: Công bố Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA

Công bố Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA. Nguồn: VTV2 - Bây giờ và ở đâu?