Chia sẻ của Phó trưởng BTC - Đơn vị đồng hành của Cup TOTA
Chia sẻ của Phó trưởng BTC - Đơn vị đồng hành của Cup TOTA

Về mục đích, ý nghĩa và kết quả của Giải cờ vua Cup TOTA năm 2022 đã được Video của BTC cung cấp khá đầy đủ; Có lẽ tôi xin phép, đại diện các đơn vị phối hợp và đồng hành tổ chức Giải chia sẻ mấy điều:

Quy định và hướng dẫn môn Cờ vua vận động

Cờ Vua vận động được cải tiến và nâng cấp cách thức chơi dựa trên luật cờ vua quốc tế về quy định vị trí ô bàn cờ, các quân cờ và nước đi của từng quân cờ.

Hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo tổ chức tại một điểm thi đấu

Ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Giải cờ vua học sinh phổ thông năm học 2022 - Cup TOTA.