Ban Tổ chức

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2023 - CUP TOTA

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Ông Nguyễn Thanh Đề

Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Trưởng Ban tổ chức

2

Ông Trần Văn Lam

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Phó trưởng ban thường trực

3

Ông Nguyễn Nho Huy

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Phó trưởng ban

4

Ông Tô Hồng Nam

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GDĐT

Phó trưởng ban

5

Ông Nguyễn Văn Cừ

Phó Chánh Văn phòng Bộ GDĐT

Phó trưởng ban

6

Ông Nguyễn Huy Du

Giám đốc Công ty TNHH Quản lý DUCAPITAL Holding

Phó trưởng ban

7

Đại diện Lãnh đạo

Sở GDĐT Bắc Giang

Trưởng BTC Giải khu vực I

8

Đại diện Lãnh đạo

Sở GDĐT Nam Định

Trưởng BTC Giải khu vực II

9

Đại diện Lãnh đạo

Sở GDĐT Hà Tĩnh

Trưởng BTC Giải khu vực III

10

Đại diện Lãnh đạo

Sở GDĐT Đăk Lăk

Trưởng BTC Giải khu vực IV

11

Đại diện Lãnh đạo

Sở GDĐT Vĩnh Long

Trưởng BTC Giải khu vực V

12

Ông Trần Ngọc Tiến

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Ủy viên

thường trực

13

Bà Nguyễn Thị Lan Hương

Phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ

Ủy viên

14

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Ủy viên

15

Ông Nguyễn Trọng Kiên

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Ủy viên

16

Ông Phạm Văn Tịnh

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Ủy viên

17

Ông Cao Khả Thọ

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Ủy viên

18

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Ủy viên

19

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Ủy viên

20

Bà Hà Thị Thùy Linh

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT

Ủy viên

21

Ông Nguyễn Đức Việt

Cục Công nghệ thông tin, Bộ GDĐT

Ủy viên

22

Ông Nguyễn Văn Khoa

Cục Công nghệ thông tin, Bộ GDĐT

Ủy viên

23

Bà Nguyễn Ngọc Thủy

Phòng Tài chính, Văn phòng Bộ GDĐT

Ủy viên

24

Ông Vũ Văn Vỹ

Công ty TNHH Quản lý DUCAPITAL Holding

Ủy viên

25

Ông Trịnh Xuân Tài

Công ty TNHH Quản lý DUCAPITAL Holding

Ủy viên

26

Ông Vũ Quang Minh

Công ty TNHH Quản lý DUCAPITAL Holding

Ủy viên

27

Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Liên đoàn Cờ Việt Nam

Ủy viên

28

Ông Bùi Ngọc

Viện Khoa học Thể dục Thể thao, Tổng cục TDTT

Thư ký BTC

29

Ông Bùi Vinh

Bộ môn cờ, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT

Thư ký BTC

30

Bà Bùi Thị Kim Thúy

Văn phòng Trung ương Hội Thể thao học sinh Việt Nam

Thư ký BTC