STT Tên Nhóm Ngày phát hành Tải về
1 Cẩm nang Cờ vua Vận động (Road2ONE) Chương trình 21/04/2023
2 Kế hoạch số 594/KH-BGDĐT về Tổ chức Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 - Cup TOTA Kế hoạch 10/04/2023
3 Quyết định số 668/QĐ-BGDĐT về Ban hành Điều lệ giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 Quyết định 08/03/2023
4 Thông báo số 567/TG-BGDĐT về Tổ chức Tổng kết Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Thông báo 05/04/2023
5 Thông báo số 44/TB-BGDĐT về Kết quả Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Thông báo 16/01/2023
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông báo số 2 Thông báo 24/10/2022
7 Thông báo kết quả điểm tổ chức thi mẫu cấp Phòng GD&ĐT Thông báo 16/07/2022
8 Thông báo 571 về việc tổ chức tập huấn Điều lệ Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 – Cup TOTA Thông báo 30/05/2022
9 Quyết định 1359 về việc thành lập Ban Tổ chức Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Quyết định 20/05/2022
10 Quyết định 1170 ban hành Điều lệ giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Quyết định 27/04/2022
11 Kế hoạch tổ chức Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Kế hoạch 23/03/2022