STT Tên Nhóm Ngày phát hành Tải về
1 Thông báo số 567/TG-BGDĐT về Tổ chức Tổng kết Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Thông báo 05/04/2023
2 Thông báo số 44/TB-BGDĐT về Kết quả Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA Thông báo 16/01/2023
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông báo số 2 Thông báo 24/10/2022
4 Thông báo kết quả điểm tổ chức thi mẫu cấp Phòng GD&ĐT Thông báo 16/07/2022
5 Thông báo 571 về việc tổ chức tập huấn Điều lệ Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 – Cup TOTA Thông báo 30/05/2022