Thông tin tổng kết chương trình Tập huấn cờ vua online năm 2021

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn phát triển phong trào tập luyện và tổ chức thi đấu môn cờ vua cho giáo viên giáo dục thể chất Tiểu học và Trung học cơ sở.