VTV1: Liên đoàn cờ thế giới ký kết Liên đoàn cờ Việt Nam

VTV1: Liên đoàn cờ vua Thế giới ký kết với Liên đoàn cờ Việt Nam về việc tổ chức Giải cờ vua tại Việt Nam trong chuyến công tác của Chủ tịch nước tại Liên bang Nga.