Tập huấn dành cho chuyên viên 63 Sở GDĐT về Điều lệ Giải

Chương trình tập huấn dành cho chuyên viên phụ trách GDTC 63 Sở Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA.