Vòng Chung kết toàn quốc TOTA Cup 2022 Khối Trung học cơ sở

Địa điểm: Điểm cầu giám sát của Ban tổ chức Giải: Trụ sở cơ quan Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Điểm cầu dự thi của các tỉnh/thành: Do Sở GDĐT chủ trì, chỉ đạo chuẩn bị phòng thi đảm bảo về nhân sự theo điều lệ, cơ sở vật chất, trang thiết bị ...