Lễ công bố: Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA

Cơ quan tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đơn vị thực hiện: Hội Thể thao học sinh Việt Nam. Đơn vị phối hợp: Doanh nghiệp khoa học công nghệ DUCAPITAL Holding