Hướng dẫn tổ chức giải đấu cờ vua online trên Lichess

Chương trình tập huấn dành cho chuyên viên phụ trách GDTC 63 Sở Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA. Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Ngọc, Liên đoàn Cờ Việt Nam - Thư ký BTC Giải.