Vì sao có quân Hoàng Hậu trên bàn cờ vua?

Tác giả: Nguyễn Hữu Huấn - Nguyễn Huy Du

Nhà xuất bản: Kim Đồng

Khai thác bản quyền số: Trung tâm bản quyền nội dung số uBASE - DUCA Holding