Nghiệp vụ sư phạm và tổ chức môn cờ vua học đường

Buổi 3: Nghiệp vụ sư phạm và tổ chức môn cờ vua học đường. Chương trình: Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn phát triển phong trào tập luyện và tổ chức thi đấu môn Cờ vua cho giáo viên Giáo dục thể chất Tiểu học và Trung học cơ sở.